o klubu...
 

Prisr?en pozdrav

9. aprila 2002 je bil Slovenski klub za angle�ke buldoge sprejet v ?lanstvo kinolo�ke zveze Slovenije kot polnopravni ?lan. Izrabljam to prilo�nost, da se Vam iz srca zahvalim za ves trud in dobro voljo, nenazadnje pa tudi za finan?na sredstva, ki ste jih vlo�ili v to, da je klub za�ivel in dosegel svoj prvi cilj.

Najpomembnej�e naloge, ki nas ?akajo v bodo?e, so najprej skrb za pasmo in vzrejo, popularizacija pasme, strokovno izobra�evanje sedanjih in bodo?ih lastnikov na�e priljubljene pasme. Trudili se bomo tudi za ?im lep�o predstavitev na�ih psov v razstavnih krogih, s tem v zvezi pa bomo organizirali tudi te?aje, specialne razstave, prijateljska sre?anja in nenazadnje povezovanja s podobnimi pasemskimi klubi v tujini.

Prisr?en pozdrav in nasvidenje na na�ih klubskih dogodkih!

VODSTVO KLUBA IN KONTAKTNE �TEVILKE

IZVRSILNI ODBOR


Predsednik:
LUTMAN ERIK +386 40 643 364

Podpredsednik:
ROZMAN LOVRO +386 41 324 485

Tajnik:
PIRJEVEC ALJOŠA +386 31 552 898

Blagajnik:
ČAR ŽIVA +386 41 397 039

 

 
FCI Kinoloska zveza Slovenije